Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

toksyczny
08:36
4681 6d59 390
Reposted fromTenSigis TenSigis vianicciekawego nicciekawego
toksyczny
08:35
1686 7618 390
Reposted fromgrobson grobson vianicciekawego nicciekawego
toksyczny
08:34
5595 fe71
Reposted fromtfu tfu vianicciekawego nicciekawego
toksyczny
08:33
3366 91d5
Reposted fromjustsomekat justsomekat vianicciekawego nicciekawego
toksyczny
08:32
toksyczny
08:32
9029 8a62 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicciekawego nicciekawego

July 27 2017

toksyczny
10:22
9009 d31a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
toksyczny
10:20
And don't forget about all those neglected grannies
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
toksyczny
09:33
0781 9701 390
Blessed Steve-O
toksyczny
08:38
9617 4a51 390
Reposted fromsohryu sohryu viaSpecies5618 Species5618
toksyczny
08:24
9012 c40a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoiza Noiza
toksyczny
08:23
9622 430c 390
Reposted fromsohryu sohryu viaNoiza Noiza
toksyczny
08:21
8281 083c 390
oh no :(
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaovtza ovtza
toksyczny
07:16
toksyczny
07:15

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapanpancerny panpancerny

July 26 2017

toksyczny
21:39
1195 8e85 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoiza Noiza
toksyczny
20:21
9792 3d16 390
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove
toksyczny
20:20
0523 cad6 390
Reposted fromels els viasucznik sucznik
toksyczny
20:20
6037 4701 390
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik

July 19 2017

toksyczny
19:32
1476 d3fe 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl