Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

07:23
toksyczny
07:22
7664 9867 390
Reposted fromtfu tfu vianicciekawego nicciekawego
toksyczny
06:47
1503 3d68 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSpecies5618 Species5618
toksyczny
06:47
3993 ec67 390
hurderer the murderer
Reposted fromlooque looque viaSpecies5618 Species5618
toksyczny
06:44
toksyczny
05:25
6497 271d 390
Reposted fromkelu kelu viasucznik sucznik

August 10 2017

toksyczny
20:27
3562 8a5b 390
You're living in Germany, so You are sleeping on cash.

August 08 2017

toksyczny
21:12
2785 7210 390
Reposted frommeem meem viausagi usagi
toksyczny
21:11
4381 6cfd 390
Reposted fromarthi arthi viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
toksyczny
20:26
9180 580b 390
Reposted frommhsa mhsa viazimnociepla zimnociepla
toksyczny
20:26
Reposted fromgruetze gruetze viazimnociepla zimnociepla
toksyczny
20:25
Reposted fromvolldost volldost viazimnociepla zimnociepla
toksyczny
20:15
3005 8bcd 390
Reposted fromkaiee kaiee viazimnociepla zimnociepla
toksyczny
20:13
Na stronie australijskiej izby turystyki użytkownicy mogą zadać każde pytanie. I na każde pytanie znajdzie się odpowiedź:

P: Czy zobaczę kangury na ulicy? (USA)
O: Zależy, ile wypijesz.

P: Chcę przejść się z Perth do Sydney – czy dobrym pomysłem jest iść wzdłuż linii kolejowej? (Szwecja)
O: Oczywiście, to tylko trzy tysiące mil, radzimy zabrać duży zapas wody.

P: Czy w Australii są dostępne bankomaty? Proszę o przesłanie kompletnej listy bankomatów w Brisbane, Caims, Townsville i Hervey Bay. (UK)
O: Prosimy o informację, jaka była przyczyna śmierci twojego ostatniego niewolnika.

P: Bardzo proszę o informacje na temat wyścigów hipopotamów w Australii. (USA)
O: A-FRY-KA – to taki duży trójkątny kontynent na południe od Europy.
AUS-TRA-LIA – to taka duża wyspa na środku Pacyfiku, gdzie nie ma…
Zresztą, nieważne. Tak, wyścigi hipopotamów odbywają się w każdy wtorek w Kings Cross. Przyjdź nago.

P: W którym kierunku jest północ w Autralii? (USA)
O: Stań twarzą na południe i obróć się o 180 stopni. Następnie skontaktuj się z nami po dalsze wskazówki.

P: Czy podróżując do Australii mogę zabrać sztućce? (UK)
O: Po co? Używaj rąk, jak wszyscy tutaj.

P: Proszę o przesłanie mi terminarza występów Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego. (USA)
O: AUS-TRIA – to taki mały, górzysty kraik graniczący z Niemcami i…
Zresztą, nieważne. Wiedeński Chór Chłopięcy występuje w każdy wtorek w Kings Cross, bezpośrednio po wyścigach hipopotamów. Przyjdź nago.

P: Czy w Australii są supermarkety i czy jest w nich dostępne mleko? (Niemcy)
O: Nie, jesteśmy społeczeństwem pokojowo nastawionych wegan i zbieraczy. Mleko jest nielegalne.

P: Proszę o przesłanie mi listy lekarzy dysponujących antidotum na jad grzechotnika. (USA)
O: Grzechotniki żyją w Ameryce, skąd pochodzisz. Wszystkie australijskie węże są niegroźne i mogą być świetnymi zwierzątkami domowymi.

P: Zapomniałem nazwy tego słynnego zwierzęcia żyjącego w Australii. To gatunek misia, który żyje na drzewach. Jak się nazywa? (USA)
O: Zapewne chodzi ci o misia puszczaczka. Ich nazwa wzięła się od ich zwyczaju puszczania się gałęzi, spadania na przechodzących ludzi i wyjadania im mózgów.

P: Bardzo proszę o informację, w których rejonach Tasmanii populacja kobiet jest mniejsza od populacji mężczyzn. (Włochy)
O: Populacja kobiet jest mniejsza od populacji mężczyzn we wszystkich lokalnych klubach gejowskich.

P: Czy w Australii obchodzi się Gwiazdkę? (Francja)
O: Tak, ale tylko w Boże Narodzenie.
Reposted fromkjuik kjuik viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna

August 07 2017

toksyczny
19:43
5307 1ddc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny
toksyczny
19:42
9882 26f4
Food blessing
Reposted byzimnocieplajezunicciekawegofragezeichenoskibutters

July 31 2017

toksyczny
20:09
4504 11f2 390
Shh, Oscilloscope is sleeping.
Reposted fromTenSigis TenSigis viajezu jezu
toksyczny
19:26
4422 959a 390
Reposted fromgruetze gruetze viajezu jezu
toksyczny
19:23
4781 4d6a 390
Reposted fromkjuik kjuik viajezu jezu
toksyczny
19:15
Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl